‌نمی‌توان بر مبنای کتاب‌های دانشگاهی برای اقتصاد ایران نسخه پیچید/ رکود و تورم تنها بخشی از مساله فعلی اقتصاد ایران است/ تورم زمانی مضر و فرساینده است که منجر به بیکاری بیشتر شهروندان شود/ تحولات قیمت‌ها بسیار شبیه به سال ابتدایی دهه ۹۰ بود-اموزش الکترونیکی

شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط خاصی است که زیل آن تورم و رکود توامان در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم قرار گرفته‌اند. محدودیت‌هایی...